Παράρτημα 1973-2013, 40 χρόνια κοινωνικοί και ταξικοί αγώνες

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=W3tLpKzh5eg[/youtube]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *