Αυτοδιαχειζόμενος χώρος “Επί τα Πρόσω” – Πατρέως 87

ceb1cf86ceb9cf83ceb1-123ceb4

Δημιουργούμε ένα χώρο ανοιχτό για οποιαδήποτε και οποιονδήποτε επιθυμεί να ορθώσει αντιστάσεις, να παράξει αρνήσεις και να αναζητήσει καταφάσεις στην επίπονη αλλά όμορφη διαδικασία της κοινωνικής χειραφέτησης και της δημιουργίας ενός νέου κόσμου ισότητας, αλληλεγγύης κι ελευθερίας…

Ανοιχτά για συζήτηση, καφεδάκι, διάβασμα κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 19.00-23.00

Αυτοδιαχειζόμενος χώρος “Επί τα Πρόσω” – Πατρέως 87 | epitaprosw@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *