Εκδόσεις-έντυπα-βίντεο εκδηλώσεων

Συνοδευτικό Κείμενο για την εκδήλωση: “2 μέρες για την ελευθερία σύμφωνα με τους Ζαπατίστας”Εισήγηση για την εκδήλωση-συζήτηση: “Παρουσίαση του χώρου – οι κοινωνικοί-ταξικοί αγώνες στο σήμερα, το πρόταγμα της κοινωνικής επανάστασης και ο ρόλος των αναρχικών”  Έντυπο για την αναρχική ομάδα που διαμορφώθηκε γύρω από την εφημερίδα “Επί τα Πρόσω” στα 1896Συνοδευτικό κείμενο για την εκδήλωση ενάντια στις νέες ειδικές … Continue reading Εκδόσεις-έντυπα-βίντεο εκδηλώσεων