Κινηματικό Αρχείο

Το κινηματικό αρχείο είναι διαθέσιμο τις ώρες λειτουργίας του χώρου. Υπάρχει επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή με υλικό από τη δεκαετία του ’80 και έπειτα.