Αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο στο “επί τα πρόσω” – Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από 7 μ.μ. έως 11 μ.μ.

epi ta prosw (flatten)

Δανειστική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοπωλείο Κινηματικών Εκδόσεων, Έντυπα του Αναρχικού-Αντιεξουσιαστικού Κινήματος, Αναγνωστήριο, Distro ανεξάρτητων μουσικών παραγωγών, Αυτοδιαχειριζόμενο Καφενείο

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 19.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *